A prágai taxiszolgáltatás története

A prágai taxiszolgáltatás a nemzeti közúti közlekedési törvény szabályozása alatt áll. A médiában és a turisták körében egyes taxisofőrök rossz hírnévre tettek szert, mert gyakran túllépték a meghatározott maximális díjakat és megszegték a törvényeket. Az ügy évekig meghatározó témája volt a közpolitikának. Prága törvénymódosításokat terjesztett elő, hogy segítse orvosolni a problémát.

Prágában jelenleg magánszolgáltatók nyújtanak taxiszolgáltatást.

1962. január 1-je óta a monopolizált taxiszolgáltatás az autókölcsönzési szolgáltatással együtt a Prágai Közlekedési Vállalatok részét képezi. 1982. január 1-jén a Prágai Nemzeti Bizottság alapító okiratban Trojická utcai székhellyel megalapította a Prágai Állami Taxitársaságot, de a körülmények megváltozása miatt a Prágai Igazgatótanács 1991. május 30-ai 6/11-es döntésével 1991. június 1-jén felszámolta a céget. Ezt követően a szektort liberalizálták és az teljesen magánkézbe került. Petr Hulinský alpolgármester és Petra Buzková (akkor Prága polgármesterjelöltje) 2006 elején azzal a szándékkal léptek fel, hogy egy olyan új taxiszolgáltatást hozzanak létre, mely képes felvenni a versenyt a magánszolgáltatókkal. A javaslatot Michael Hvízdal független képviselő, korábbi ODS tag, valamint a Szabadság Unió is támogatta, azonban a terv nem kapott széleskörű támogatottságot.

A taxiszolgáltatók azon tömegközlekedési szereplők közé tartoznak a fővárosban, melyek nem kapnak állami támogatást. A taxiszolgáltatás működésének alapvető feltételeit a közúti közlekedésről szóló törvény szabályozza. Prága határozza meg a maximum díjakat, ezért a taxizás is azon szolgáltatások közé tartozik, melyek a pénzügyminisztérium árszabályozási törvényének megfelelően szabályozott árakkal működnek. Azonban a prágai taxiszolgáltatókra vonatkozó szabályozást egy alkalommal sikeresen megtámadták a bíróságon.

A prágai taxiszolgáltatás a 90-es évektől kezdve folyamatos vitakérdés volt a prágai politikában. Mind a média, mind a külföldi turisták rámutattak arra, hogy a szolgáltatást túlárazzák és nem felel meg a jogi előírásoknak, valamint különféle csalásokra is fény derült.

A legtöbb taxiállomás (melyek a helyi utak mentén találhatóak) a Technikai Kommunikációs Igazgatás irányítása alatt áll. 2002-ben sorshúzást szerveztek, hogy válasszanak a legjövedelmezőbb taxiállomások kizárólagos használatára és igazgatására pályázó jelöltek közül. A taxiállomás irányítója felelt a sofőrök által elkövetett szabálysértésekért. 2006-ban a város kiadott egy rendeletet a taxiállomások működési szabályaival kapcsolatban, mely további követelményeket (például a jármű felszereltsége, besorolása, színe) írt elő a taxiállomások működtetési feltételeként. Azok a sofőrök, akik megfeleltek ezeknek az előírásoknak, kedvezményekben részesültek (például kijelölt forgalmi sávot használhattak). 2006-ig a város jogszerűen eljárva nem nyilvános mellékleteket adott hozzá a város és a taxiállomások üzemeltetői között létrejött szerződéshez a taxiállomások működésének szabályozására, és a működési szabályokra vonatkozó rendelettel módosításokat hajtottak végre azokkal a problémákkal kapcsolatban, melyek kívül estek a taxiállomásokra vonatkozó forgalmi szabályozás hatáskörén.

Többek között a városi hatóságot hibáztatta a helytelen és gyakran törvénysértő tevékenységekért a prágai Cech Taxi, melyhez saját autóikat üzemeltető önálló vállalkozóként működő taxisofőrök is tartoztak, illetve Jiří Kvasnička, az AAA Radiotaxi Ltd tulajdonosa is, mely a felmérések szerint a prágai taxik legfontosabb diszpécserközpontja.

A másik fontos probléma az volt, hogy bizonyos taxiszolgáltatásként reklámozott szolgáltatásokra, melyeket jogilag az alkalmi személyszállítás körébe soroltak, nem vonatkoztak a taxiszolgáltatásokra érvényes engedélyek és árkorlátozások. Ilyen esetekben a megrendeléseknek és a fizetéseknek a törvény szerint a járművön kívül kell történniük, azonban a versenytárs taxiszolgáltatók szerint ennek nem tettek eleget, és kijátszották a taxiszolgáltatásokra vonatkozó üzemeltetési feltételeket.

2009 februárjában a V Holešovičkách úton volt az első taxik számára kijelölt forgalmi sáv Prágában. Később a Strakonická utca egyik részét is kijelölték erre a célra. 2009 májusában a Českobrodská, a Duškova, a Horňátecká, a Vrchlického, a Vysočanská és a Zálesí utcákban városi buszok, biciklik és taxik számára kijelölt sávot alakítottak ki, a Kuklova és a Ke Krči utcában található sáv használatát pedig kiterjesztették a taxiszolgáltatókra. A sávok vízszintes jelölésének módosítását 2009 nyarára tűzték ki. A városi rendelet a taxik számára kijelölt forgalmi sávok használatát azokra a szolgáltatókra korlátozta, melyek járművei megfeleltek a rendelet előírásainak.

Különösen fontos vitakérdés volt az óváros főtere, melyből a SEDOP került ki győztesen.

Ezt a taxiállomást olyan sofőrök használták, akik a város szabályzata által megengedett maximális ár sokszorosát számolták fel, általában 99 CZK-t kilométerenként (a város által engedélyezett 28 CZK kilométerenkénti árhoz képest). Ügyvédeik, Klára Slámová és Ilja Kubíček, amellett érveltek, hogy ez az árszabályozás nem felel meg a valós áraknak, és így indokolatlan, valamint jogtalanul szabályozza a közutakon található taxiállomások használatát és határozza meg azon járművek színét, melyek igénybe vehetik azokat. A város három alkalommal bérleti felszólítást küldött a SEDOP-nak (először 2005-ben), de a cég rendszeresen megkérdőjelezte annak jogosultságát. 2006 nyarától a városi rendőrök szórólapokat osztogattak a potenciális ügyfeleknek az alábbi felirattal: “Az ezen járművek árlistáján feltüntetett árak nem felelnek meg a prágai árszabályozásnak és megsértik annak előírásait.” 2007 áprilisában Prága első kerületi bírósága 100 000 CZK bírságot szabott ki a Prágai Városházára, mert nem tettek eleget a bíróság előzetes döntésének és megakadályozták a bérlő sofőrjeit abban, hogy használják a helyszínt. 2009-ben a városi bíróság érvényesnek ítélte a második felszólítást, majd az önkormányzat megszüntette az óváros főterén található taxiállomást és mozgássérült parkolóvá alakította át. A Prága Taxit képviselő szakszervezet azonban amellett érvelt, hogy a harmadik felszólítást nem vizsgálta meg a bíróság. Ez egy olyan előzetes rendeletet tartalmazott, mely megtiltotta, hogy az önkormányzat megakadályozza a taxisofőröket a terület használatában. Az önkormányzat által a sofőrökre kiszabott büntetésekkel kapcsolatos bírósági és adminisztratív viták a mai napig zajlanak.
2002 és 2009. augusztus 31-e között az önkormányzat 1468 büntetést szabott ki a taxiszolgáltatókra, melyek értéke meghaladta a 141,8 millió CZK-t. Az 5500 sofőrből körülbelül 100 taxisofőrt vádoltak meg szabályszegéssel. A kiszabott bírságok kevesebb mint felét sikerült végrehajtás útján beszedni, de körülbelül az összeg egyharmadát (46,4 millió CZK) 2009 októberéig nem fizették be. A ČT24 TV csatorna szerint legtöbbször azért büntették meg a sofőröket, mert túllépték a város szabályzatába foglalt maximális díjakat és visszaéltek a bérleti engedélyekkel.

Prága folyamatos változtatásokat kezdeményezett a közúti közlekedési és egyéb törvényekben, hogy megoldja a taxiszolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat. 2005-ben Prága olyan változtatást javasolt, melyet belefoglaltak a Hovorka úr, a képviselőház egyik tagja által készített teljes módosítási javaslat megfogalmazásába. Ez a módosítás megszüntette a taxisofőrök engedélyének területi korlátozását, megfogalmazta az engedélyük visszavonására és felfüggesztésére vonatkozó feltételeket és újradefiniálta a taxisofőrök felelősségének fogalmát. Az árszabályozási törvény ezt követő módosítása pedig jelentősen megemelte a lehetséges büntetések értékének felső határát. 2008. június elsejével Prága városa bevezette azt az árszabályozási törvényre vonatkozó módosítást, mely az elévülési idő meghosszabbításával megpróbálta rávenni a taxisofőröket arra, hogy elfogadják a közigazgatási eljárással kapcsolatos dokumentumokat. 2009. október 22-én a Prágai Ügyészség elfogadott egy nagyobb a közúti közlekedési törvény módosítására irányuló javaslatot, melyet a város a Cseh Köztársaság parlamentjének nyújtott be novemberben. Ez a javaslat alapvetően változtatta meg a sofőrök regisztrációjának módját, módosította a taxik engedélyezésének feltételeit, átértelmezte a taxiszolgáltatás definícióját, további megszorításokat és kötelezettségeket vezetett be az alkalmi utasszállításra vonatkozó rendelkezések kapcsán, új szankciókat léptetett életbe, például lehetővé tette a jármű elkobzását az önkormányzat részére a tulajdonostól függetlenül stb.

1999. december 31-ével 2934 taxiszolgáltatásként regisztrált működési engedély volt Csehországban, valamint 6 engedély “személyszállítás – speciális” kategóriában. 2004. április 1-jén 2845 taxiengedély és 495 úgynevezett szerződéses fuvarozási engedély volt regisztrálva. 2005. december 31-én 5288 adóengedély és 2252 személyszállítási szerződés volt nyilvántartva. 3436 adóellenőrzés volt folyamatban, amiből 3145 természetes személyt, 48 pedig jogi személyt érintett. 2006. február 28-ával 14 szolgáltató több mint 25 főt, és 3650 szolgáltató 25-nél kevesebb személyt alkalmazott.

2006. július 8-án 5561 regisztrált taxi volt Prágában. A Quebec-i Közlekedési Minisztérium tanulmánya szerint az 1000 főre jutó optimális érték 2,1, ami Prágában körülbelül 2440 taxit jelentene.

Rudolf Blažek alpolgármester szerint 2009-ben 4781 taxi és 3700 taxisofőr volt regisztrálva Prágában.

2010 óta a regisztrált autók száma folyamatosan emelkedett. 2013-ban az önkormányzat állítása szerint több mint hétezer sofőr volt a városban. Akkor a Prágai Városháza szerint legalább kétszer annyi volt a sofőr, mint amennyire szükség volt. A Városi Tanács szerint a kereslettel szembeni több mint kétszeres túlkínálat vezetett a tisztességtelen gyakorlatokhoz, és ez okozta, hogy a tisztességtelen taxisofőrök túlárazták szolgáltatásaikat.

2014-ben az Uber közvetítőcégként lépett be a piacra, mely úgynevezett szerződéses fuvarozást, nem taxiszolgáltatást biztosított. A hatóságok szerint az Uber autói jól látható taxijelzéssel és hivatalosan elfogadott taxiórával kell, hogy közlekedjenek, pontosan úgy, mint a többi taxi. Az Uberrel együtt több mobilalkalmazást biztosító cég is megjelent a piacon, például a Liftago, a Taxify vagy a Hopin.

Egy 2017-es felmérés szerint 5000 taxi van Prágában, de a Prágai Városházának nem áll rendelkezésére több adat az engedélyek számára vonatkozóan. Az Ubernek 2000 sofőr dolgozik, a versenytárs Liftago-nak 1100 sofőrje van Prágában, a Taxify pedig nem hozta nyilvánosságra sofőrjei számát. A Prague Airport Transfers a fő transzferszolgáltató a Prágai reptéren több mint 200 sofőrrel. Azonban a sofőrök számát közvetítők alkalmazása miatt nem könnyű felmérni, és néhány sofőr több diszpécsernek is dolgozik.