Taksi paslaugų teikimo Prahoje istorija

Prahoje teikiamoms taksi paslaugoms taikomi valstybiniai kelių transporto įstatymai. Medijoje ir giduose turistams kai kurie taksi vairuotojai pagarsėjo kaip nesilaikantys nustatytų maksimalių kainų ir pažeidžiantys įstatymus, ir jau daugybę metų tai yra viena iš pastebimų vietinės politikos temų. Siekdama padėti išspręsti šią problemą, Praha pateikė pasiūlymus įstatymų pakeitimams.

Šiuo metu Prahoje taksi paslaugas teikia tik privatūs asmenys.

Nuo 1962 sausio 1 dienos, monopolizuotos taksi paslaugos buvo prijungtos prie Prahos transporto kompanijų, kartu su automobilių nuomos paslaugomis. 1989 sausio 1 dieną įkurta valstybinė įmonė „Taxi Praha“, kurią įkūrė Prahos miesto nacionalinio komiteto steigimo chartija, ir kurios registracijos adresas buvo Trojická gatvėje, tačiau, pasikeitus aplinkybėms, 1991 birželio 1 dieną, 1991 gegužės 30 dienos Prahos direktorių tarybos sprendimu Nr. 6/11, įmonė buvo likviduota. Tuomet šis sektorius buvo liberalizuotas ir perduotas privačiam sektoriui. 2006 metų pradžioje mero pavaduotojas Petr Hulinský ir Petra Buzková (tuo metu – kandidatė į Prahos miesto merus) norėjo pradėti teikti naujas miesto taksi paslaugas, kurios konkuruotų su privačiu sektoriumi; Laisvės sąjungoje siūlymą parėmė ir nepriklausomas deputatas Michael Hvízdal, buvęs ODS narys, tačiau platesnio palaikymo pasiūlymas nesulaukė.

Taksi paslaugos yra vienas iš sostinės Prahos viešojo transporto komponentų, kuris nėra subsidijuojamas iš viešųjų šaltinių. Bendrosios taksi paslaugų teikimo sąlygos yra nustatytos Kelių transporto akte. Prahos miestas nustato didžiausius įkainius, kurie leidžia įtraukti taksi paslaugas įtraukti į paslaugų, kurių kainas reguliuoja Finansų ministerijos rezoliucija, paskelbta prie Įkainavimo akto, sąrašą. Kaip bebūtų, teisė reguliuoti taksi paslaugas Prahos mieste, mažiausiai viena kartą buvo sėkmingai užginčyta teisme.

Nuo 90-ųjų Prahos taksi paslaugų situacija yra nuolatinė ir kontraversiška tema Prahos savivaldybės politikoje. Tiek medija, tiek užsienio turistai sistemingai praneša apie kainų didinimą, teisinių nuostatų nesilaikymą ir įvairias apgaules.

Daugumą taksi stočių (jos įrengtos prie vietinių kelių) valdo Technikos ryšių administracija. 2002 metais ji organizavo „loteriją“ ir buvo pasiruoši išrinkti kandidatus, kurie valdytų ir išskirtinai naudotųsi pelningiausiomis taksi stotimis, o taksi stoties operatorius būtų atsakingas už vairuotojų padarytus nusižengimus. 2006 metais miestas išleido įsakymą dėl taksi stočių veiklos, kuriame nurodomos konkrečios papildomos (transporto priemonės įranga, spalva ir klasė) taksi stočių naudojimo sąlygos. Vairuotojams, besilaikantiems šių nurodymų, yra suteikiamos kitos miesto naudos (tokios kaip naudojimasis specialiomis kelio juostomis). Iki 2006 metų, kaip taksi stočių veikimo taisykles sudarydamas įvairius neviešus priedus prie sutarčių tarp miesto ir taksi stočių operatorių, ir įsakymais dėl veikimo taisyklių koreguodamas taksi stočių problemas, kurios iš tiesų viršija eismo reglamentus, miestas veikė ant įstatymų ribos.

Kartu su kitais, miesto pareigūnai buvo kaltinami dėl netinkamų ir dažnai nelegalių „Cech Taxi Prague“, kurių veikla taip pat apėmė ir savarankiškai dirbančius taksi vairuotojus, vairuojančius nuosavus automobilius, bei Jiří Kvasnička, „AAA Radiotaxi Ltd“, kaip pranešama, svarbiausio Prahos taksi dispečerių centro (organizatoriaus), savininko procedūrų.

Dar viena problema yra kai kurios paslaugos, kurios reklamose pateikiamos kaip taksi paslaugos, bet legaliai tai yra paprastos pervežimo paslaugos, kurioms netaikomi licencijų ir kainų ribojimai, kurie yra taikomi taksi paslaugoms. Pagal įstatymus, tokiais atvejais užsakymai ir mokėjimai turi būti atliekami ne automobilyje; kaip bebūtų, konkuruojantys taksi paslaugų teikėjai įtaria, kad daugeliu atveju šio skirtumo nėra laikomasi ir tai yra tik taksi paslaugų teikimo taisyklių apėjimas.

2009 vasario mėnesį išbandyta pirmoji taksi automobiliams rezervuota juosta Prahoje, esanti V Holešovičkách. Po to tokia pat juosta atsirado ir dalyje Strakonická gatvės. Nuo 2009 gegužės miesto autobusai, dviračiai ir taksi galėjo naudotis atskiromis juostomis Českobrodská, Duškova, Horňátecká, Vrchlického, Vysočanská ir Zálesí gatvėse; Kuklova ir Ke Krči gatvėse važiuoti šia juosta galima tik taksi automobiliams. Horizontalus šių juostų žymėjimas turėjo būti pakeistas 2009 metų vasarą. Miesto įsakymas taksi juosta leidžia naudotis tik tiems operatoriams, kurių automobiliai atitinka miesto įsakyme nurodytus reikalavimus.

Prie Senamiesčio aikštės iškilo tam tikras ginčas, kurį laimėjo SEDOP.

Ši taksi stotis buvo naudojama vairuotojų, kurių skelbiami įkainiai buvo kelis kartus didesni nei leidžia miesto maksimalios kainos reglamentai, dažniausiai CZK 99 už kilometrą (lyginant su maksimaliu miesto įkainiu – CZK 28 už kilometrą), o jų advokatai, Klára Slámová ir Ilja Kubíček, teigė, kad toks kainų reglamentavimas neatitinka sąnaudų kainos ir yra nepagrįstas, taip pat miestas neturėjo teisės pririšti taksi stočių prie viešųjų kelių ir nustatyti, kokios spalvos transporto priemonės gali jomis naudotis. Miestas tris kartus suteikė SEDOP nuomos pranešimus (pirmą kartą 2005 metais), tačiau įmonė vis iš naujo pareikšdavo abejones jo teisėtumu. Nuo 2006 metų vasaros miesto policijos pareigūnai potencialiems klientams dalina lankstinukus, kuriuose užrašytas šis tekstas: „Kainos, nurodytos šios transporto priemonės kainoraštyje, neatitinka Prahos miesto kainų reglamento nurodymų, o jų buhalterinės apskaitos tvarkymas taip pat pažeidžia šį kainų reglamentą.“ 2007 metų balandžio mėnesį 1-asis Prahos apylinkės teismas skyrė Prahos miesto rotušei CZK 100000 dydžio baudą už preliminaraus teismo sprendimo nesilaikymą ir, priešingai, neleidimą nuomininkų vairuotojams naudotis aikštele. 2009 metų liepos mėnesį miesto teismas priėmė sprendimą dėl antrojo pranešimo ir savivaldybė uždarė taksi stotį Senamiesčio aikštėje, paversdama ją stovėjimo aikštele neįgaliesiems. Kaip bebūtų, „Taxi Prague“ atstovas, bendrija, teigė, kad dar nėra pradėtas ginčas dėl trečiojo pareiškimo teisėtumo, kurio pagrindu išleistas orderis draudžia savivaldybei neleisti taksi vairuotojams naudotis aikštele. Taip pat vis dar vyksta teisminiai ir administraciniai ginčai dėl tam tikrų baudų, kurias savivaldybė skyrė vairuotojams.

Nuo 2002 metų iki 2009 metų rugpjūčio 31 dienos, savivaldybė taksi vairuotojams skyrė 1468 baudas, kurių bendra vertė viršija 141.8 CZK. Maždaug 100 vairuotojų iš maždaug 5500 esančių buvo apkaltinti nusikaltimu. Mažiau nei pusė paskirtų baudų sumos buvo išieškota, o maždaug trečdalis bendros sumos (CZK 46.4 milijono) iki 2009 metų spalio dar nebuvo sumokėtas. TV kanalo „ČT24“ žiniomis, didžiąją dalį laiko miesto taisyklėse nurodytos maksimalios kainos bei „nuolaidų suteikimas“ buvo viršyti, todėl už tai buvo nubausta.

Prahos miestas ne vieną kartą inicijavo Kelių transporto akto ir kitų įstatymų pakeitimus, kurie turėtų padėti išspręsti taksi paslaugų problemas. 2005 metais Prahos miestas pasiūlė pakeitimą, kuris galiausiai buvo priimtas kaip sudėtinis Pakeitimas, atliktas Atstovų rūmų nario pono Hovorka. Šis pakeitimas panaikino taksisto vairuotojo pažymėjimų galiojimo teritorinį apribojimą, nustatė galimybes sulaikyti ir panaikinti licenciją ir iš naujo apibrėžė taksi vairuotojo patikimumą. Toliau aprašytas Įkainavimo akto pakeitimas reikšmingai pakėlė viršutinę galimų baudų ribą. Nuo 2008 birželio 1 dienos Prahos miestas pristatė siūlomą Įkainavimo akto pakeitimą, kuriuo buvo siekiama užkirsti kelią taksi vairuotojams trukdyti priimti administracinių procesinių veiksmų dokumentus, pratęsiant senaties terminą. 2009 metų spalio 22 dieną Prahos prokuratūra patvirtino reikšmingo Kelių transporto akto pakeitimo pasiūlymą, kurį spalio mėnesį miestas pateiks Čekijos Respublikos Parlamentui. Šis pakeitimas iš pagrindų pakeis vairuotojų ir taksi vairuotojų registracijos tvarką, pakoreguos taksi leidimų tvarką, pakeis taksi paslaugų apibūdinimą, nustatys papildomus apribojimus ir įsipareigojimus paprastam keleiviniam transportui, pristatys naujas sankcijas, pavyzdžiui, transporto priemonės konfiskavimą savivaldybės naudai, nepriklausomai nuo to, kas yra jos savininkas, ir pan.

1999 gruodžio 31 dienos duomenimis, 2934 Čekijos Respublikoje išduotos licencijos, buvo registruotos kaip „taksi“, o 6 kaip „asmeninis motorinis transportas – ne reguliarus“. 2004 metų balandžio 1 dienos duomenimis, užregistruotos 2845 taksi licencijos ir 495 taip vadinamos „sutartinio pervežimo“ licencijos. 2005 metų gruodžio 31 dienos duomenimis,  užregistruotos 5288 taksi licencijos ir 2252  „sutartinio pervežimo“ licencijos. Įvykdyti tik 3436 mokesčių auditai, iš kurių 3145 buvo atliekami privatiems asmenims, o 48 – juridiniams asmenims. 2006 metų vasario 28 dienos duomenimis, buvo užregistruota 14 operatorių, turinčių daugiau nei 25 darbuotojus, ir 3650 operatorių, neturinčių darbuotojų arba turinčių mažiau nei 25 darbuotojus.

2006 metų birželio 8 dienos duomenimis, Prahoje buvo užregistruota 5561 taksi. Tiksliai nenurodytų Kvebeko Transporto ministro tyrimų metu nustatytas optimalus koeficientas, kurio dydis – 2,1 transporto priemonė 1000 gyventojų; remiantis šiais duomenimis, Prahoje turėtų būti maždaug 2440 taksi.

Mero pavaduotojo Rudolf Blažek teigimu, 2009 metais Prahoje užregistruota 4781 taksi ir 3700 taksi vairuotojų.

Nuo 2010 metų registruotų automobilių skaičius reguliariai kyla. 2013 metais savivaldybė teigė, kad metropolyje buvo daugiau nei septyni tūkstančiai vairuotojų. Tuo metu Prahos miesto rotušė teigė, kad buvo mažiausiai dvigubai daugiau vairuotojų, nei jų iš tiesų reikėjo. Miesto tarybos teigimu, pasiūla, kuri yra dvigubai didesnė už paklausą, veda prie nesąžiningos praktikos ir dėl to nesąžiningi taksi vairuotojai pernelyg brangiai apmokestina savo paslaugas.

2014 metais į rinką įžengė „Uber“, tarpininkaujantis užtikrinant taip vadinamo sutartinio pervežimo paslaugas, o ne taksi paslaugas. „Uber“ kompanijos vadovų teigimu, jų automobiliai privalo važiuoti su matomu taksi ženklinimu ir oficialiai patvirtintu taksometru, kaip ir bet kurie kiti taksi automobiliai. Kartu su „Uber“, rinkoje pasirodė ir kitos mobiliąsias programėles turinčios kompanijos, tokios kaip „Liftago“, „Taxify“ ir „Hopin“.

2017 metais pranešta, kad Prahoje yra 5000 taksi automobilių, tačiau Prahos Miesto Rotušė neturi detalesnės informacijos apie licencijų kiekį. „Uber“ Prahoje turi 2000 vairuotojų, jų konkurentai „Litfago“ – 1100 vairuotojų, o „Taxify“ nenurodo turimų vairuotojų skaičiaus. „Prague Airport Transfers“, pagrindinis pervežimų Prahos oro uoste operatorius, turi daugiau nei 200 vairuotojų. Kaip bebūtų, vairuotojus nelengva suskaičiuoti, nes kai kurie jų kaip tarpininkai dirba keliems operatoriams ir programėlėms.