Historien bag taxi-tjenester i Prag

Taxitjenester i Prag er er underlagt den nationale lovgivning om vejtransport. I medier og turistguides, er visse taxachauffører kendt for ikke at overholde de fastsatte maksimumspriser og dette har været et synligt problem i den kommunale politik gennem de seneste par år. Prag har autoriseret flere lovændringer for at løse situationen bedst muligt.

Taxitjenesterne i Prag bliver pt. udelukkende leveret af private udbydere.

Siden den 1. januar 1962, er den monopoliserede bytaxi blevet indarbejdet i Prags transportselskaber sammen med biludlejningstjenesten. Den 1. januar 1989 blev statsselskabet Taxa Praha etableret ved selve grundlæggelsen af den nationale kommission for Prags by, med hovedsæde i Trojická Street. Efter visse omstændigheder, blev virksomheden dog hurtigt nedlagt grundet en beslutning bag Prags bestyrelse nr. 6/11 af 30. maj 1991, den 1. juni 1991. Herefter blev denne sektor fuldstændig liberaliseret og efterladt til private udbydere. Stedfortrædende borgmester Petr Hulinský og Petra Buzková (som på dette tidspunkt var kandidat til Borgmesterposten i Prag), foreslog i 2006 at byen skulle etablere en ny bytaxi, der ville være i stand til at kunne konkurrere med de private tjenester, og forslaget blev også støttet af den uafhængige stedfortræder Michael Hvízdal, tidligere medlem af ODS og Frihedsunionen, men der blev ikke gjort yderligere ved forslaget.

Taxitjenester er blandt de offentlige transportkomponenter i hovedstaden Prag, der ikke er påvirket af offentlige kilder. De grundlæggende betingelser for selve taxitjenesters drift er fastlagt i vejtransportloven. Prag By fastsætter selv de maksimumspriser, som gør det muligt for taxitjenesterne at indgå i tjenester med regulerede priser i henhold til finansministeriets beslutning, som også offentliggjordes under prisloven. Dog blev retten til at regulere taxitjenester i Prag med succes udfordret i retten mindst én gang.

Situationen omkring Prags taxitjenester har været et konstant og kontroversielt emne i Prags kommunale politik siden 90’erne. Både medier og udenlandske turister har gjort opmærksomme på den systematiske overpriser på billetpriser, manglende overholdelse af lovmæssige betingelser og forskellige svindelnumre.

De fleste af taxistationerne (som er placeret på lokale veje) drives af Den Tekniske Kommunikationsadministration. I 2002 blev der organiseret et “lotteri”, der havde til formål at afhente ledelseskandidater og som kun var tilgængeligt for de førende taxistationerne, hvor taxistationsoperatøren blev holdt ansvarlig for de forbrydelser begået af virksomhedens chauffører. I 2006 udstedte byen et dekret om driftsregler for taxistationer, der fastsætter visse yderligere betingelser (herunder krav til udstyr, klasse og farve på køretøjet). Chauffører der opfylder disse krav, bliver bevilliget andre fordele fra byen (herunder brugen af dedikerede taxibaner). Indtil 2006, opererede byen på lovens grænser ved at bevillige forskellige ikke-offentlige bilag til kontrakten mellem byen og taxistationens operatører som driftsregler for taxistationer ved at justere problemerne som overskrider trafikreguleringen ved dekretet om driftsregler.

Byens myndigheder blev blandt andet beskyldt for de hyppige ulovlige procedurer der fandt sted fra Cech Taxi Prag, hvis aktiviteter også omfattede selvstændige taxichauffører, der driver deres egne biler, og også af Jiří Kvasnička, ejeren af AAA Radiotaxi Ltd, der angiveligt er den vigtigste udbyder af taxier i Prag.

Et andet almindeligt problem er, at nogle tjenester der reklameres for at være taxier, i stedet er direkte passagertjenester, der ikke er underlagt samme licens- og prisrestriktioner, der er gældende for taxitjenester. I sådanne tilfælde skal bestillinger og betalinger – i følge lovgivningen – udføres uden for bilen; men de konkurrerende taxitjenester har mistanke til, at denne lovregel i mange tilfælde ikke overholdes og at det kun er en omgåelse for at drive taxitjenester i Prag.

I februar 2009 blev den reserverede bane i V Holešovičkách den første i Prag, der blev testet for taxaer. Umiddelbart derefter blev der grundlagt endnu en bane i en del af Strakonická Gade. Siden maj 2009 er brugen blevet udvidet til bybusser, cykler og taxier på gaderne Českobrodská, Duškova, Horňátecká, Vrchlického, Vysočanská og Zálesí; På gaderne Kuklova og Ke Krči er banerne kun til brug af taxitjenester. Den horisontale markering af disse baner, skulle ændres i løbet af sommeren 2009. Byens dekret begrænser brugen af de dedikerede taxibaner til operatører, hvis køretøjer opfylder de beskrevne krav.

En særlig tvist fandt sted tæt på Det Gamle Torv, hvoraf vinderen blev SEDOP.

Denne taxastation er anvendt af chauffører der opgav en billetpris meget højere end hvad byens maksimale prisregulering tillader, oftest på CZK 99 pr. km (sammenlignet med byens maksimumspris på 28 CZK pr. Km) og deres advokater, Klára Slámová og Ilja Kubíček argumenterede for, at en sådan prisregulering ikke svarer til de støtteberettigede omkostninger og derfor er uberettiget. Ligeledes var prisreguleringen ikke berettiget til at anvende taxastationen på offentlige veje og til at bestemme farven på vognene, der kan bruge den. Byen gav SEDOP et lejemålsvarsel tre gange (for første gang i 2005), men virksomheden har gentagne gange udfordret dennes gyldigheden. Siden sommeren 2006 har byens politibetjente distribueret brochurer med følgende tekst til potentielle kunder: “De priser, der er angivet på prislisten på dette køretøj, er uforenelige med Prags prisregulering, og deres regnskaber overtræder også denne prisregulering.” I april 2007 udstedte domstolen i Prag 1 en bøde på 100.000 CZK til Prags rådhus for manglende overholdelse af domstolens præjudicielle afgørelse og for at forhindre chauffører i at bruge stedet. I juli 2009 traf byretten en beslutning omkring gyldigheden af den anden varsel, og kommunen lukkede taxistationen på Det Gamle Torv ved i stedet at forvandle den til en parkeringsplads for handicappede. Dog hævdede en repræsentant fra Taxi Prag, en fagforening, at der ikke kunne veksles nogen tvivl omkring gyldigheden af den tredje erklæring og krævede at kommunen stoppede med at forhindre taxachauffører i at bruge stedet. Retlige og administrative tvister omkring nogle af de bøder, som kommunen pålægger chaufførerne, er stadig under udarbejdelse.

Fra 2002 til den 31. august 2009, tildelte kommunen 1468 bøder til taxitjenesteleverandører, som oversteg et samlet beløb på over 141,8 mio. CZK. Omkring 100 taxachauffører ud af i alt omkring 5500, blev under denne periode anklaget for forskellige lovovertrædelser. Mindre end halvdelen af det samlede bødebeløb blev håndhævede betalinger, og ca. en tredjedel (46,4 mio. CZK) var stadig ikke blevet betalt i oktober 2009. Ifølge kanalen ČT24, blev de maksimale taxapriser fastsat af byreguleringen ofte overskredet, hvilket resulterede i straffe.

Byen Prag har flere gange indledt ændringer i vejtransportloven og andre love, som skal føre til en løsning på de forskellige taxaproblemer. I 2005 foreslog byen Prag et ændringsforslag, der endeligt blev vedtaget i formuleringen af et komplekst ændringsforslag fra et medlemsrepræsentat, hr. Hovorka. Dette ændringsforslag ophævede den territoriale begrænsning af taxichaufførens licensers gyldighed og gav mulighed for både tilbageholdelse og fjernelse af tilladelsen og omdefinerede taxachaufførens pålidelighed. Følgende ændringer i Prislovgivningen øgede samtidig den øvre grænse på eventuelle bøder. Pr. 1. juni 2008 har byen Prag indført den foreslåede ændring i Prislovgivningen, der har til formål at forhindre taxichauffører i at forhindre accepten af dokumenter fra administrative procedurer ved forlængelse af forældelsesfristen. Den 22. oktober 2009 godkendte Prag-anklagemyndigheden et forslag om et væsentligt ændringsforslag til loven om vejtransport, som byen skal indsende til Tjekkiets Parlament i November. Dette ændringsforslag vil fundamentalt ændre den måde hvorpå chauffører registreres og vil tilpasse de enkelte betingelser for tilladelse om at drive taxier samt fastsætte yderligere begrænsninger og forpligtelser for levering af lejlighedsvis personbefordring, indføre nye sanktioner, f.eks. konfiskation køretøjet til gavn for kommunen, uanset hvem der ejer dens mv.

Pr. 31. december 1999 blev 2934 udbydere med taxitilladelse i Tjekkiet registreret under reguleringen “taxi” og 6 med “personlig motortransport – ikke-regulær”. Pr. 1. april 2004 blev der registreret 2845 licenser til taxier og 495 for såkaldt “kontrakttransport”. Pr. 31. december 2005 blev 5288 skatteautorisationer og 2252 for “kontrakttransport” registreret. Der er kun 3436 aktive skatterevisioner, heraf 3145 for fysiske personer og 48 for juridiske enheder. Pr. 28. februar 2006 blev 14 operatører med mere end 25 ansatte og 3650 operatører med mindst 25 ansatte registreret.

Pr. 8. juni 2006 blev 5561 taxier registreret i Prag. Ifølge den uspecificerede undersøgelse som blev foretaget af Quebec-ministeriet for Transport, er der en optimal koefficient på 2,1 køretøjer pr. 1000 indbyggere; I Prag bør denne skattesats være omkring 2440 taxaer.

I 2009 blev der, ifølge Vicemesteren Rudolf Blažek, registreret 4781 taxier og 3700 taxachauffører i Prag.

Siden 2010 er det totale antal af registrerede biler kun steget. I 2013 hævdede kommunen, at der var mere end syv tusind bilister i storbyen. På det tidspunkt udtalte Prags rådhus, at der var mindst dobbelt så mange taxachauffører end hvad der reelt var behov for. Ifølge en udtalelse fra Byrådet, fører denne dobbeltforsyning til uærlige praksisser og er også grunden til, at uretfærdige taxichauffører opkræver overpriser for deres tjenester.

I 2014 trådte Uber ind på markedet som mellemmand for som tjenesteudbyder af såkaldte kontraktlige transporttjenester, og altså ikke en taxitjeneste. Ifølge grundlæggerne bag Uber-selskabet, er virksomhedens biler forpligtet til at køre med en synlig taxibetegnelse og et officielt godkendt taxameter, præcis som almindelige taxier. Sammen med Uber, kom der hurtigt andre mobile applikationer på markedet, herunder Liftago, Taxify og Hopin.

I 2017 blev det offentliggjort, at der findes 5000 taxier i Prag, men Brags rådhus havde ikke yderligere detaljer om antallet af licenser. Når det gælder Uber, findes der her 2000 chauffører, Liftago har 1100 chauffører og Taxify oplyste ikke om antallet af virksomhedens chauffører i byen. Prag Lufthavnstransfers primære hovedoperatør i Prag Lufthavn, har over 200 chauffører. Det præcise antal af chauffører kan dog ikke let opsummeres, da nogle chauffører kører for flere distributionscentre og applikationer.