Prahan taksipalvelujen historia

Prahan taksipalveluihin sovelletaan kansallista maantieliikenteen lainsäädäntöä. Mediassa ja matkaoppaissa osa taksikuskeista on saanut surullisenkuuluisan maineen siitä, että he eivät ole noudattaneet sovittuja enimmäishintoja ja ovat rikkoneet näin lakia. Tämä on ollut yksi näkyvimmistä aiheista paikallispolitiikassa jo vuosien ajan. Prahassa on tehty tilanteen korjaamiseksi muutoksia lainsäädäntöön.

Taksipalveluita Prahassa tarjoavat tällä hetkellä vain yksityiset tahot.

Tammikuun 1. päivästä, vuodesta 1962 lähtien monopoliasemassa oleva taksipalvelu on sisältynyt Prahan liikenneyhtiöihin yhdessä autonvuokrauspalvelun kanssa. 1. tammikuuta vuonna 1989 perustettiin State Company Taxi Praha Prahan kaupungin kansallisen komitean perustamisasiakirjalla. Toimisto sijaitsi Trojická-kadulla, mutta muutos olosuhteissa aiheutti sen, että se päädyttiin purkamaan Prahassa hallintoneuvoston nro 6/11 päätöksellä toukokuun 30.5.1991 ja 1.6.1991 lähtien. Kyseinen taksiala vapautettiin ja jätettiin kokonaan yksityisen sektorin hoidettavaksi. Varapresidentti Petr Hulinský ja Petra Buzková (tuolloin ehdokkaana Prahan pormestariksi) laittoivat vuonna 2006 alulle uuden kaupunkitaksipalvelun perustamisen. Sen oli tarkoitus kilpailla yksityisten palvelujen kanssa. Ehdotusta tuki myös Michael Hvízdal, joka on entinen ODS:n ja Freedom Unionin jäsen, mutta siitä huolimatta se ei saanut vastakaikua.

Taksipalvelut ovat Prahan kaupungin julkisesta liikenteestä niitä osia, joita ei rahoiteta julkisella rahoituksella. Taksipalvelun perusedellytykset on vahvistettu tieliikennelaissa. Prahan kaupunki määrittelee maksimihinnat, mikä mahdollistaa taksipalvelujen sisällyttämisen säänneltyihin palveluihin hintasäännösten mukaisesti ja valtionvarainministeriön päätöslauselman mukaisesti. Oikeus säännellä taksipalveluja on onnistuttu kuitenkin haastamaan tuomioistuimessa ainakin kerran.

Prahan taksien tilanne on ollut jatkuva ja ristiriitainen aihe Prahan paikallispolitiikassa jo 90-luvulta asti. Sekä tiedotusvälineet että ulkomaalaiset matkailijat puhuvat systemaattisesta ylihinnoittelusta, laillisten ehtojen noudattamatta jättämisestä ja erilaisista petoksista.

Useimpia paikallisia taksiasemia operoi tekninen viestintävirasto. Vuonna 2002 se järjesti “arpajaiset”, joiden tarkoituksena oli hyödyntää kaikkein tuottoisimpia taksiasemia, niin että taksiaseman johtaja olisi vastuussa kuljettajien rikkomuksista. Kaupunki julkaisi taksiasemien toimintasäännöstä koskevan määräyksen, jossa määritettiin tietyt lisäehdot (ajoneuvojen varusteet, luokka ja väri) taksiasemien käyttämisen ehdoksi. Nämä vaatimukset täyttävillä kuljettajilla oli myös muita kaupungin etuja (kuten omien kaistojen käyttö). Vuoteen 2006 asti kaupunki toimi lain puitteissa antaen lukuisille ei-julkisille sopimuksen kaupungin ja taksiaseman välille.

Kaupungin viranomaisia syytettiin virheellisistä ja usein laittomista menetteluista Cech Taxi Prahan toimesta, jonka toiminta kattoi myös omat autonsa omistavat itsenäiset taksinkuljettajat. Kritiikkiä esitti myös AAA Radiotaxin omistaja by Jiří Kvasnička. AAA Radiotaxi on Prahan taksien tärkein välityskeskus.

Toinen ongelma ovat palvelut, joita mainostetaan takseina, mutta jotka on virallisesti ilmoitettu satunnaisiksi matkustajapalveluiksi, joihin ei tämän mukaan sovelleta taksipalveluihin sovellettavaa lisenssiä ja hintarajoituksia. Näin ollen tilaukset ja maksut on lain mukaan suoritettava auton ulkopuolella. Kilpailevat taksipalvelut epäilevät, että tätä ei noudateta ja että taksipalvelujen tarjoamisen edellytysten kiertäminen on mahdollista.

Helmikuussa 2009 Holešovičkáchin kaista oli ensimmäinen, joka otettiin testikäyttöön takseille. Sen jälkeen myös myös osa Strakonická-kadusta otettiin samanlaiseen käyttöön.  Toukokuusta 2009 lähtien käyttöä on laajennettu kaupunkiliikenteeseen, polkupyöriin ja takseihin kaduilla Českobrodská, Duškova, Horňátecká, Vrchlického, Vysočanská ja Zálesí; kaduilla Kuklova ja Ke Krči käyttö on laajennettu vain taksipalveluihin. Näiden kaistojen merkitseminen oli tarkoitus muuttaa kesällä 2009. Kaupunkisuunnitelma rajoittaa erityisten kaistojen käyttämistä takseille, sillä se on tarkoitettu vain niille liikenteenharjoittajille, joiden ajoneuvot noudattavat kaupunkiasetuksen vaatimuksia.

Vanhankaupungin aukiosta käytiin erityinen kiista, jonka voittaja oli SEDOP.

Aukion taksiasemaa käyttivät kuljettajat, joiden hinnat olivat moninkertaisia kaupungin määrittelemiin enimmäishintoihin nähden. Taksa oli useimmiten 99 CZK/km (verrattuna kaupungin korkeimpaan hintaan 28 CZK). Kuljettajien asianajajat Klára Slámová ja Ilja Kubíček väittivät, että tällainen hintasäätely ei vastaa tukikelpoisia kustannuksia, joten se on perusteeton. Samoin he väittivät, että sillä ei ole oikeutta määrätä taksin asemaa julkisilla teillä ja määrittää sitä käyttävien autojen väriä. Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen kolme kertaa (ensimmäisen kerran vuonna 2005), mutta SEDOP on toistuvasti kiistänyt irtisanomisen pätevyyden. Kesällä 2006 kaupungin viranomaiset jakoivat potentiaalisille asiakkaille esitteitä, joissa oli seuraava teksti: “Tämän ajoneuvon hinnastoon merkityt hinnat ovat ristiriidassa Prahan kaupungin hintasääntelyn kanssa. Myös sen kirjanpito rikkoo tätä hintasääntelyä.” Huhtikuussa 2007 Prahan käräjäoikeus antoi 100 000 CZK:n sakon Prahan kaupungille, koska se ei onnistunut noudattamaan tuomioistuimen ennakkoratkaisua eikä pystynyt estämään kuljettajia käyttämästä asemaa. Heinäkuussa 2009 kaupunginvaltuusto päätti, että ennakkoratkaisu on pätevä ja kunta sulki Vanhankaupungin aukion taksiaseman ja muutti sen vammaisten pysäköintialueeksi. Taksiliiton edustaja kuitenkin väitti, ettei kolmannen lausuman pätevyyttä ollut vielä kiistetty. Sen myötä alustava säädös määritteli, että kunta ei voi estää taksikuljettajia käyttämästä asemaa. Kiistoja ja hallinnollisia riitoja kunnan asettamista sakoista on edelleen kesken.

Vuodesta 2002 31. elokuuta 2009 asti kunta määräsi 1468 sakkoa taksipalvelujen tarjoajille. Sakkojen yhteissumma on yli 141.8 miljoonaa CZK:ta. 5500 kuljettajan joukosta noin sataa syytettiin rikoksista. Alle puolet sakoista on suoritettu ja noin kolmannesta (46,4 miljoonaa CZK) ei ole maksettu lokakuuhun 2009 mennessä. ČT24-nimisen TV-kanavan mukaan suurimman osan ajasta kaupunki sääteli maksimihintoja, jolloin käyttöoikeussopimuksista rankaiseminen on liioiteltua.

Prahan kaupunki on toistuvasti tehnyt tieliikennelain muuttamiseen aloitteita, jotka johtaisivat taksipalveluongelmien ratkaisemiseen. Vuonna 2005 Praha ehdotti tarkistusta, jonka monimutkaisen muutoksen lopulta hyväksyi edustajainhuoneen jäsen Hovorka. Tällä tarkistuksella poistettiin taksinkuljettajan ajokortin pätevyden alueellinen rajoitus ja annettiin mahdollisuus pidättää ja peruuttaa ajokortti sekä määritellä uudelleen kuskin luotettavuus. Hinnoittelulakiin tehdyt muutokset merkitsivät mahdollisen sakon ylärajan huomattavaa nousua. Prahan kaupunki on 1. kesäkuuta 2008 alkaen ottanut käyttöön hinnoittelulakiin ehdotetun muutoksen, jonka tarkoituksena on estää taksinkuljettajia käyttämään väärin asiakirjoja pidentämällä niiden vanhentumisaikaa. 22. lokakuuta 2009 Prahan syyttäjäviranomainen hyväksyi ehdotuksen maantieliikennelain suuresta muutoksesta, jonka kaupunki toimitti tasavallan parlamentille saman vuoden marraskuussa. Tarkistuksella muutettiin huomattavasti tapoja, joilla kuljettajat ja taksinkuljettavat rekisteröidään. Sillä myös mukautettiin taksipalvelujen ehtoja, muutettiin taksipalvelujen määritelmää ja asetettiin uusia rajoituksia ja velvotteita matkustajaliikenteen tarjoamiseksi. Lisäksi sillä otettiin käyttöön uusia seuraamuksia kuten esimerkiksi ajoneuvon takavarikointi kunnalle siitä riippumatta, kuka on sen omistaja.

Tammikuun 31. päivänä 1999 Tsekin tasavallassa toimiluvan sai 2934 rekisteröitynyttä “taksia” ja 6 lupaa “epäsäännölliseen henkilökohtaiseen moottoriliikenteeseen”. 1. huhtikuuta 2004 rekisteröitiin 2845 taksiajokorttia ja 495 ns. “kontaktikuljetuslupaa”. 31 joulukuuta 2005 kirjattiin 5288 taksilupaa ja 2252 “sopimuskuljetuslupaa”. Aktiivisia taksilupia on vain 3436, joista 3145 on henkilöiden hallussa ja 48 oikeushenkilön hallussa. 28. helmikuuta 2006 rekisteröitiin 14 toimijaa, joilla oli yli 25 työntekijää ja 3650 toimijaa, joissa oli enintään 25 työntekijää.

8. kesäkuuta 2006 Prahassa oli rekisteröityneenä 5561 taksia. Quebecin liikenneministeriön tutkimuksen mukaan optimitiheys 1000 asukkaan joukossa on 2.1 ajoneuvoa. Tämän laskutavan mukaan Prahan taksiluvun pitäisi olla noin 2440.

Pormestari Rudolf Blažekin mukaan vuonna 2009 Prahassa rekisteröityneenä oli 4781 taksia ja 3700 taksikuljettajaa.

Vuodesta 2010 rekisteröityjen autojen määrä on kasvanut säännöllisesti. Vuonna 2013 kunta arvioi, että kaupungissa on yli 7000 kuljettajaa. Samaan aikaan Prahan kaupunginvirasto totesi, että taksikuskeja on ainakin tuplasti enemmän kuin tarvetta. Kaupunginhallituksen mukaan kuskien ylitarjonta johtaa epärehelliseen toimitaan ja siihen, että moni taksikuski hinnoittelee taksansa liian korkeiksi.

Vuonna 2014 markkinoille putkahti Uber, joka toimii ns. sopimuksellisen kuljettamisen alueella ennemmin kuin taksipalveluna. Uber-yrityksen asiantuntijoiden mukaan sen autoissa tulee olla näkyvä taksitunniste ja virallisesti hyväksytty taksamittari kuten missä tahansa taksissa. Markkinoille on Uberin lisäksi tullut muitakin mobiilisovelluksia kuten Liftago, Taxify ja Hopin.

Vuonna 2017 väitettiin, että Prahassa on 5000 taksia, mutta Prahan kaupungilla ei ole tarkempaa tietoa lisenssien määrästä. Uberilla on 2000 ja Liftagolla 1100 kuskia Prahassa, Taxify ei ole ilmoittanut kuskien määrää. Prahan lentokenttäkuljetusten hallinnoijalla on Prahan lentokentällä yli 200 kuljettajaa.  Kuljettajien lukumäärää ei ole kuitenkaan helppo selvittää, sillä osa kuskeista ajaa useammalle välittäjälle.