OBS!

0

Hver taksibil må være utstyrt med en fastmontert lykt på taket med TAXI på.

På begge dørene foran må taksibilen være merket med registreringsnummeret, navnet på selskapet, prislisten med basissatsen, kilometerprisen og beløpet for ventetider. Disse prisene må stemme overens med prisene som brukes i taksameteret

Det anbefales å bestille taksi gjennom sentralen som er i drift døgnet rundt hvor man kan få opplysning om prisen på forhånd.

Etter avsluttet kjøring skal sjåføren gi en korrekt og fullstendig utfylt regning på betaling av kjøringen. Denne regningen skal være printet fra taksameteret.

 

Inspeksjon av taxi sjofører

Inspeksjon av taxi sjofører viser sviktelsen, nesten en halv av dem er uærlige – Nesten en halv av kontrollerte taxi sjoførene i Tsjekkia bryter forseelser og rettslige forskrifter. En av de hyppigste overtrampelser er, at klienter ikke er riktig informert om takstene, regulerte priser blir endret så at de er for høye, eller fakturasjoner ikke er utført på en riktig måte. Dessverre kommer uærlig handelspraksis til syne ikke unntaksvis. Den tsjekkiske handelsinspeksjon kontrollerte 144 taxi-service biler under det andre kvartalet 2009. Ni og femti av disse brytet forskriftene.

I tretten av disse fellene ble sjoførene bøtelagt, der ilagte bøtene kostet CZK 19 000,- til sammen. I tjue av disse fellene skal forbrytere undergå administrativ rettslig forhandling. Inspeksjonen har angitt at en av sjoførene brukte et uattestert takstmeter som viste uriktige priser.

Uredelige taksisjåfører kan meldes på taxi@cityofprague.cz

Share.

Leave A Reply