Upplysning för kunder

0

Varje taxibil måste vara utrustad med ett ljus med texten TAXI, som sitter fast på taket.

Taxibilen måste på både framdörrar vara försedd med diarienummer, bolagets namn, prislista med grundavgift, pris per kilometer och pris på väntetid per minut. De här prisen måste stämma överens med dem, på vilka chaufförens taxameter är ställd.

Kunderna rekommenderas att beställa taxi genom taxicentralen som opererar dygnet runt, där det är möjligt att informera sig om priset på resan i förhand.

Efter slutet på resan är chauffören skyldig att lämna en rätt och fullt ifyllt kvitto på betalning för resan. Det här kvittot för kunden måste skrivas ut på taxameters skrivare.

 

Taxikontrollen blev en besvikelse, nästan hälften av taxiförarna är inte ärliga

Nästan hälften av de kontrollerade taxiförarna i Tjeckien bryter mot lagbestämmelser. Till de flesta överträdelser tillhör att kunderna inte är rätt informerade om priser, överpris, undantag är inte heller fel debitering och oärliga handelsknep. Tjeckisk näringsinspektion har under andra kvartalet av året 2009 kontrollerat 144 taxibilar varav 59 har brutit mot lagen.

”I 13 fall har vi gett böter på plats i sammanlagd höjd 19 tusen tjeckiska kronor. I 20 fall kommer det att påbörjas rättegång med den kontrollerade personen”, angav inspektionen och sa att en av taxiförarna t o m använde en av myndigheterna oprövad taxameter med fel prisdebitering.

Share.

Leave A Reply