Offisielle drosjetakster i Praha

0

Hvor mye er drosjetaksten i Praha?

Liste over maksimalpriser for taxitjenester i Prahas hovedstadsområde

Priser for vanlige biler

En tur i Prahas hovedstadsområde: 36 CZK (1,45 EUR) pr. km

Påstigningsavgift: 60 CZK (2,40 EUR)

Avgift for venting og stilleståing: 7 CZK pr. minutt (0,28 EUR)

Priser for elbiler

En tur i Prahas hovedstadsområde: 39 CZK (1,55 EUR) pr. km

Påstigningsavgift: 70 CZK (2,80 EUR)

Avgift for venting og stilleståing: 7 CZK pr. minutt (0,28 EUR)

Maksimalprisene gjelder for alle kjøretøy som tilbyr drosjetjenester i Praha-området. Prisen for venting inkluderer venting i trafikkork (treg trafikkflyt) samt venting på kundens ordre. Takstene utenfor Praha er ikke begrenset, og de fleste drosjeselskaper krever priser fra 20 CZK til 30 CZK pr. km.

Disse prisene gjelder fra 1. februar 2020.

Hvor mye koster en drosje i Praha?

Prisen på en drosje i Praha avhenger av prisene til det valgte drosjeselskapet, om de bruker maksimal prising eller ikke, om de belaster venteavgift i trafikken og ruten som sjåføren velger. For eksempel vil det for den 16 kilometer lange drosjeturen fra flyplassen gjelde maksimal takst. Ved bruk av den korteste og tregeste ruten vil det bli kalkulert med 60 CZK i startavgift pluss 16 x 36 CZK pr. km samt en gjennomsnittlig venteavgift på 10 minutter for trafikk og rødt lys på 10 x 7 CZK, som blir totalt 706 CZK.

Eksempler på drosjetakster i Praha

Praha lufthavn til sentrum: fra 500 CZK til 1000 CZK. Prisen fra lufthavn avhenger veldig av trafikkforholdene og ruten som sjåføren velger.

Fra Prahas jernbanestasjon til Prahas City Centre-hotell: rundt 300 CZK

Prahas City Centre-hotell til slottet: ca. 300 CZK

10 min eller 2 km kjøretur i sentrum: ca. 150 CZK

Eksempler på drosjetakster for lengre avstander

Praha by til Karlovy Vary: ca. 3400 CZK

Praha by til Brno: ca. 5000 CZK

Praha by – Český Krumlov: ca. 4400 CZK

Hvem bestemmer Prahas drosjetakster?

Drosjetakster i Tsjekkia fastsettes offisielt av lokale kommunale myndigheter i hvert distrikt. Drosjetakster for Praha ble sist satt i februar 2020 og publisert i den offisielle tariff-forskriften. Den er bindende for alle drosjer og drosjeselskaper innenfor det obligatoriske kjøreområdet og kan ikke overskrides eller underselges. Dette sikres av offisielt kalibrerte taksametre installert i drosjene.

Advarsel for kunder

Selv om antallet uærlige sjåfører har falt noe den siste tiden, er drosjesvindel fortsatt et problem som fortsatt forekommer, spesielt blant sjåfører som samler seg i turistområder.

Vær spesielt oppmerksom på at noen drosjesjåfører på torget i gamlebyen og på jernbanestasjonen kan komme til å forlange opptil 99 CZK pr. km, til tross for at den regulerte prisen er maksimalt 36 CZK pr. km. Vi anbefaler deg på det sterkeste å ikke ta drosjer fra torgområdet i gamlebyen.

Alle drosjer må være utstyrt med en fastmontert taklampe med TAXI-skiltet. Registreringsnummer, selskapsnavnet og prisliste med grunntakst, kilometertakst og ventetakst for hvert minutt må vises på drosjens fordører. Disse prisene må samsvare med prisene som er angitt på drosjenes taksametre. Kundene anbefales å bestille drosjer med pålitelige ekspedisjonskontorer der informasjon om takster er tilgjengelig på forhånd. Etter at turen er fullført, er sjåføren forpliktet til å utstede en ryddig og fullstendig utfylt kvittering for betalingen. Kvitteringen må skrives ut av skriveren på taksameteret.

Hvordan kan du gjenkjenne en samvittighetsløs drosjesjåfør?

  1. Vedkommende respekterer ikke den maksimale taksten på 36 CZK/km.
  2. Vedkommende har ikke eller ønsker ikke kontakt med operatøren.
  3. Vedkommende nekter å skrive ut en kvittering fra taksameteret.
  4. Vedkommende vil ikke oppgi lisens- eller registreringsnummeret til deg.
Share.

Leave A Reply