ปรากจะยกเลิกที่รับส่งแท๊กซี่แฟร์เพลซ ซึ่งพวกเขามักจะหลอกลูกค้า สืบเนื่องจากศาลากลาง

0

ศาลากลางเมืองปรากจะยกเลิกจุดขึ้นแท๊กซี่ที่กำหนดไว้ที่ได้ระบุเป็นเครื่องหมายแฟร์เพลซจากจัตรัสเวนเชซลัส และที่จัตรัสโอล์ดทาวน์ เหตุผลคือมีผู้ที่สนใจในการเช่าและจากการเกิดขึ้นมาของแอปมือถือที่พัฒนาวิธีการเรียกแท๊กซี่ สถานที่ห้าแห่งจาก 29 ที่ได้รับการเช่า สิ่งนี้มีมูลจากเอกสารที่ที่ปรึกษาสภาของปรากที่จะปรึกษากันในวันจันทร์ ปรากเริ่มแนะนำสถานที่ให้ผู้บริหารในปี 2002 และห้าปีต่อมาได้มีการทำเครื่องหมายเป็นรูปมือยกนิ้วโป้งขึ้นพร้อมกับคำว่า “แฟร์เพลซ” ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารทางคมนาคม (ทีเอสเค) ได้สิ้นสุดสัญญากับผู้บริหาร ซึ่งจะยกเลิกจุดต่างๆ ที่เหลืออยู่เหล่านี้ไป

จากผู้บริหาร 29 ท่าน ที่มีผู้บริหารท่านหนึ่งได้จบสัญญาโดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ใน 22 กรณีด้วยกัน ในสองกรณี นั้นที่สัญญาจะหมดอายุลงและไม่มีใครอื่นๆ แสดงว่ามีความสนใจมาทำต่อ ศาลากลางค่อยๆ เลิกไปกับสถานที่ที่จัดการห้าแห่ง โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 3.4 ล้านคราวน์ “ไม่มีใครสนใจในจุดเหล่านี้และผู้ที่สนใจในจุดเหล่านี้ บ่อยครั้งก็เป็นพวกที่ไม่ซื่อสัตย์” รองนายกเทศมลตรี อดัม เชนเฮอรร์ได้เขียนในโปรไฟล์เฟซบุ๊คของเขา ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน ตามที่มีการสอบสวนที่ดำเนินไปโดยทีมแท๊กซี่ที่เชี่ยวชาญ คนขับแท๊กซี่ที่คดโกงบ่อยครั้งจะจอดในที่ที่มีการรับรองถึงราคาที่เป็นธรรมสำหรับผู้โดยสาร น่าเสียดาย สิ่งนี้ไม่มีทางที่จะรับประกันในการใช้จุดต่างๆ เหล่านี้ได้ แม้แต่จะมีการรายงานข่าวผ่านสื่อมาทั้งหมดก็ตาม

สืบเนื่องจากเอกสารที่ได้รับการปรึกษากันโดยที่ปรึกษาต่างๆ ของศาลากลาง ว่าจะมีประโยชน์จากการยกเลิกจุดต่างๆ นี้ เพื่อทำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่น และที่มากกว่านั้นคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมาตรวจตรากับที่เหล่านี้ ดังนั้นพวกเขาก็สามารถทำงานในที่อื่นๆ ได้ ในทางกลับกัน เอกสารนี้ที่ระบุว่าเป็นข้อเสียเปรียบ และจากการสูญเสียเงิน ที่แท๊กซี่ที่เพิ่มเติมจะเข้าร่วมในการทำงานแบบปกติไป

การพัฒนาแอปมือถือยังมีอิทธิพลต่อความไม่สนใจจากผู้บริหารรถแท๊กซี่และตัวคนขับเองอีกด้วย “จากแอปมือถือที่มีขึ้นมา.. ความสำคัญของจุดรับส่งรถแท๊กซี่จึงค่อยๆ ลดความสำคัญลง เห็นได้ชัดและรับการพิสูจน์จากการที่คนขับรถแท๊กซี่บางส่วนไม่ให้ความสนใจในการใช้สิ่งเหล่านี้” อันเป็นข้อความในเอกสารนั้น

ขอแก้ไขของสภาในวันจันทร์ที่ให้สถาบันการวางแผนและพัฒนา(ไอพีอาร์) ได้พัฒนาข้อเสนอถึงวิธีการใช้ที่ว่างเปล่าเหล่านี้อย่างไรในอนาคต จะมีความคิดเห็นพร้อมภายในวันที่ 31 สิงหาคม ในปีนี้

สภาเมืองแต่แรกในเสนอให้มีการเสนอจัดให้เช่าจุดจอดแท๊กซี่ 45 แห่งนี้ เมื่อไม่ได้รับความสนใจ ได้มีการย้าย 16 แห่งไปยังจุดที่ไม่มีการบริหารจัดการและยังคงเหลืออีก 29 แห่งที่ปล่อยเช่าโดยได้รายได้รวม 12.3 ล้าน Koruna เช็คต่อปี จากสิ่งเหล่านี้ที่มีผู้บริหาร 22 ท่านค่อยๆ จากไปและอีกสองคนได้ปล่อยให้สัญญาหมดอายุไป

Share.

Leave A Reply