การฆ่าเชื้อโรคในรถแท็กซี่ การใช้เครื่องกั้นป้องกัน

0

เนื่องจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องจัดให้มีเจลล้างมือภายในรถแท็กซี่ นอกจากนั้นจะต้องมีเครื่องกั้นระหว่างผู้โดยสารและพนักงานขับรถ โดยให้ทั้งสองฝ่ายใส่อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละอองจากลมหายใจ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการให้บริการจากรถแท็กซี่ทางเลือกและพนักงานขับรถที่ไม่มีใบอนุญาต เช่น อูเบอร์/ บอลท์ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ตามที่ นาย Rastislav Maďar นักระบาดวิทยา ผู้ประสานงานของคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศตามมาตรการดำเนินงานในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในรถยนต์บริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสนั้น ขอให้ผู้ให้บริการทำความสะอาดบริเวณเหล่านั้นหลังให้บริการผู้โดยสารแต่ละรายทุกครั้ง สำหรับมาตรการอื่นๆ จากกระทรวง “เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการจัดการตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปได้ว่า ลูกค้าจะสร้างแรงกดดันด้วยการขอใช้บริการรถยนต์โดยสารที่เอาใจใส่และมีเครื่องกั้นเท่านั้น” นาย Maďar กล่าว

ในขณะนี้ มีผู้ประกอบการบางรายเริ่มติดตั้งเครื่องกั้นพลาสติกใสระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสาร  Modrý Anděl  ผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารไปยังสนามบินปราก และ Taxi Praha คือหนึ่งในบริษัทบุกเบิกรายแรกๆ ที่นำเครื่องกั้นดังกล่าวมาใช้เพื่อให้บริการในรถยนต์

บริการรถแท็กซี่ยังคงมุ่งมั่นเพื่อค้นหามาตรการป้องกันอื่นๆ มาใช้ ได้แก่ มาตรการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำ การปรับปรุงระบบการชำระเงิน หรือการจัดการจำนวนผู้โดยสารต่อการให้บริการในแต่ละครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ การบริการรถแท็กซี่ยังส่งเสริมให้มีการถ่ายเทอากาศภายในรถด้วยเครื่องปรับอากาศอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ

วิกฤตโคโรน่าไวรัสทำให้ความต้องการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ลดลงอย่างมาก ตามรายงานของผู้ประกอบการ เผยว่า หลังช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ผู้โดยสารให้ความสนใจโดยสารน้อยลง แม้มีความต้องการอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าช่วงปกติมาก ดังนั้น ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทขนส่งบางรายได้เปลี่ยนการบริการไปเป็นการขนส่งสินค้าแทน ทั้งคำสั่งซื้อจากร้านค้า หรือการส่งสินค้าตามการสั่งซื้อและสั่งอาหารจากร้านอาหารเท่านั้น

Share.

Comments are closed.