Историята на таксиметровите услуги в Прага

Таксиметровите услуги в Прага са предмет на национален закон за пътния транспорт. В медиите и в туристическите справочници някои таксиметрови шофьори добиха лоша слава, тъй като не успяха да се съобразят с установените максимални цени и нарушиха закона, като години наред това се превърна в една от най-обсъжданите теми в политиката на града. Прага предложи промени в законите, за да помогне за разрешаване на възникналата ситуация.

В момента само частни лица предоставят таксиметрови услуги в Прага.

От 1 януари 1962 г. монополизираната градска таксиметрова услуга беше включена в Пражките транспортни компании в Прага заедно с услугата за автомобили под наем. На 1 януари 1989 г. учредителната харта на Националния комитет на град Прага създаде държавната компания Taxi Praha със седалище улица Trojická, но след промяна в обстоятелствата, компанията беше ликвидирана на 1 юни 1991 г. с решение на борда на директорите в Прага № 6/11 от 30 май 1991 г. Тогава този сектор беше либерализиран и оставен изцяло в частния сектор. Заместник-кметът Петр Хулински и Петра Бузкова (по това време кандидат за кмет на Прага) дойдоха в началото на 2006 г. с намерението да създадат нова градска таксиметрова услуга, която да се конкурира с частните услуги. Предложението беше подкрепено и от независимия заместник Микаел Хвиздал, бивш член на ОДС и на Съюза за свобода, но не получи по-широка обществена подкрепа.

Таксиметровите услуги са сред онези компоненти на обществения транспорт в столицата Прага, които не се субсидират от публични източници. Основните условия за функционирането на таксиметровата услуга са установени в Закона за автомобилния транспорт. Град Прага определя максималните цени, които позволяват таксиметровите услуги да бъдат включени в услугите с регулирани цени съгласно решението на Министерството на финансите, публикувано съгласно закона за ценообразуване. Правото на регулиране на таксиметровите услуги в Прага обаче, беше поне веднъж успешно оспорено в съда.

Положението с таксиметровите услуги в Прага е постоянна и противоречива тема в общинската политика в Прага от 90-те години на миналия век насам. Както медиите, така и чуждестранните туристи посочват системното неправомерно завишаване на тарифите, неспазването на законовите регламенти и наличието на измами от различно естество.

Повечето таксиметрови станции (онези, разположени по пътищата) се контролират от Администрацията за технически комуникации. През 2002 г. тя организира “лотария”, която имаше за цел да привлече кандидати за управление и изключително ползване на най-доходоносните таксиметрови станции, като операторът на таксиметровата станция е отговорен за престъпленията, извършени от подчинените му шофьори. През 2006 г. градът издаде указ за експлоатационните правила на таксиметровите станции, който предвижда допълнителни условия (оборудване, клас и цвят на превозното средство) като условие за използване на таксиметровите станции. На шофьорите, които се съобразяват с тези изисквания, им биват осигурявани други облаги (като използването на специални пътни ленти). Преди 2006 г. общината действаше в рамките на закона, като предостави различни непублични анекси към договора между общината и операторите на таксиметровите станции като правила за експлоатацията на таксиметровите станции и с издаването на указ за експлоатационни правила се справи с проблемите, които бяха далеч по-големи от регулирането на трафика в таксиметровите станции.

Освен това градските власти бяха обвинени в некоректни и често незаконни процедури от страна на Cech Taxi Prague, чиято дейност обхващаше и самонаети таксиметрови шофьори, които карат собствени автомобили, както и от Jiří Kvasnička, собственик на AAA Radiotaxi ООД, смятан за най-важния диспечерски център (организатор) на таксита в Прага.

Друг проблем са допълнителни услуги, които се рекламират, от рода на таксита в рекламите, които по закон са категоризирани като случайни пътнически услуги, неподлежащи на лиценз и ценови ограничения, приложими за таксиметровите услуги. В такъв случай нарежданията и плащанията според закона следва да се извършват извън колата. Конкурентните таксита обаче подозират, че в много случаи тази разлика от такситата не се спазва и това е само заобикаляне на условията за обслужване на таксиметровите услуги.

През февруари 2009 г. резервната лента във V Holešovičkách беше първата, тествана за таксита в Прага. Впоследствие се появи и една за част от улица Strakonická. От май 2009 г. тя започна да се използва и от градски автобуси, велосипеди и таксита по улиците Českobrodská, Duškova, Horňátecká, Vrchlického, Vysočanská и Zálesí; докато по улиците Kuklova и Ke Krči използването й беше ограничено само до таксиметровите услуги. Хоризонталната маркировка на тези пътни платна трябваше да бъде променена през лятото на 2009 г. Общинският указ ограничава ползването на пътните платна за таксита само до оператори, чиито превозни средства отговарят на изискванията на указа.

На площада в Стария град се проведе специален диспут по този въпрос, чийто победител стана SEDOP.

Тази таксиметрова станция е била използвана от шофьори, които рекламират тарифа, която е в пъти по-висока от максимално допустимата в указа за градските цени – най-често 99 CZK за километър (в сравнение с максималната цена за града от 28 CZK за км). Техните адвокати Клара Сламова и Иля Кубечек твърдят, че такова регулиране на цените не отговаря на допустимите разходи и поради това е неоправдано, тъй като не е правилно използването на таксиметрова станция на обществените пътища да се обвързва с определяне на цвета на такситата, които могат да я използват. Общината изпрати три уведомления на SEDOP (за първи път през 2005 г.), но компанията нееднократно оспори валидността им. От лятото на 2006 г. полицейските служители в града започнаха да разпространяват брошури със следния текст на потенциалните клиенти: “Цените, отбелязани в ценовата листа на това превозно средство, са несъвместими с указа за цените на град Прага и тяхното счетоводство нарушава тази ценова регулация.” През април 2007 г. Районният съд в Прага 1 наложи на Община Прага глоба от 100 000 CZK за неспазване на  предварителното решение на съда и че напротив, е попречила шофьорите на наемателя да използват мястото. През юли 2009 г. градският съд валидизира второто уведомление и общината затвори таксиметровата станция на площада в Стария град, като я превърна в паркинг за инвалиди. Представител на Такси Прага, обаче, твърди, че все още не е имало спор относно валидността на третото уведомление, което издава предварителна наредба, забраняваща на общината да не позволява на таксиметровите шофьори да използват обекта. Съществуват и съдебни и административни спорове относно някои от глобите, наложени от общината на шофьорите.

От 2002 г. до 31 август 2009 г. общината наложи на доставчиците на таксиметрови услуги 1468 глоби, възлизащи на над 141,8 млн CZK. Около 100 таксиметрови шофьора от общо 5500 души са обвинени в престъпления. По-малко от половината от общата сума на наложените глоби влиза в сила чрез ликвидация, а около една трета (46,4 млн. CZK) не е платена до октомври 2009 г. Според телевизионния канал ČT24 през повечето време максималните цени, определени в регулацията на града и “при отдаването под наем на концесии”, са превишени и това е тяхното наказание.

Град Прага многократно е предприемал промени в закона за пътния транспорт и в други свързани закони, което би трябвало да доведе до решаване на проблемите с таксиметровите услуги. През 2005 г. община Прага в лицето на член на Камарата на представителите, г-н Ховорка, предложи промяна, която бе окончателно приета. Това изменение премахна териториалното ограничение на валидността на лицензите, които таксиметровите шофьори притежават, въведе възможности за задържане и отнемане на лиценза и даде ново определение на надеждността на таксиметровия шофьор. Следното изменение на Закона за ценообразуването значително увеличи горната граница на възможните глоби. От 1 юни 2008 г. град Прага въведе предложеното изменение на Закона за ценообразуване, което има за цел да попречи на таксиметровите шофьори да възпрепятстват приемането на документи от административното производство чрез удължаване на срока на давност. На 22 октомври 2009 г. Пражката прокуратура одобри предложение за значително изменение в закона за пътния транспорт, което градът ще представи на парламента на Чешката република през ноември. Това изменение ще промени начина на регистриране на шофьорите и таксиметровите шофьори и ще коригира условията за издаване на разрешения за таксиметрови превози, ще промени определението за таксиметрови услуги, ще въведе допълнителни ограничения и задължения за осигуряване на случайни превози на пътници, ще въведе нови санкции, като конфискуване на превозното средство в полза на общината, независимо от това кой е негов собственик и пр.

Към 31 декември 1999 г. са регистрирани 2934 лицензирани сделки в Чешката република с основен предмет “таксита” и 6 с основен предмет “личен транспорт – необичаен”. Към 1 април 2004 г. са издадени 2845 лицензии за таксита и 495 за т.нар. “договорни превози”. Към 31 декември 2005 г. са регистрирани 5288 данъчни разрешения и 2252 –  за “договорно транспортиране”. Активните данъчни ревизии са само 3436, от които 3145 са за физически лица и 48 за юридически лица. Към 28 февруари 2006 г. са регистрирани 14 оператори с над 25 служители, а 3650 оператори са без служители или с по-малко от 25 служители.

Към 8 юни 2006 г. в Прага са регистрирани 5561 таксита. Според неозаглавено проучване на Министерството на транспорта в Квебек оптималният коефициент е 2,1 превозни средства на 1000 жители; а в Прага тази цифра означава около 2440 таксита.

През 2009 г. според заместник-кмета Рудолф Блажек, в Прага са регистрирани 4781 таксита и 3700 таксиметрови шофьори.

От 2010 г. насам броят на регистрираните автомобили редовно нараства. През 2013 г. общината твърди, че в столицата има над седем хиляди шофьори. По това време община Прага заяви, че има поне два пъти повече таксиметрови шофьори от необходимото. Според общинския съвет това предлагане, което двойно повече надвишава търсенето, води до нечестни практики и е причина нечестни таксиметрови шофьори да слагат надценка за услугите си.

През 2014 г. в пазара като посредник за осигуряване на т.нар. договорни превози, а не като таксиметрова услуга, навлезе Uber. Според ръководството на компания Uber, нейните автомобили са задължени да карат с видимите отличителни знаци на таксита и официално одобрен таксиметров апарат, както и останалите таксита. Освен Uber на пазара се появиха и други компании, работещи с мобилни приложения, като Liftago, Taxify и Hopin.

През 2017 г. се посочва, че в Прага има 5000 таксита, но община Прага няма повече информация за броя на предоставените лицензи. За Uber работят 2000 шофьора, в конкурентния Liftago шофьорите са 1100 в Прага, а Taxify не е декларирал броя на своите шофьори. Главният оператор на летище Прага, Летищни Трансфери Прага, има над 200 шофьора. Въпреки това броят на шофьорите не може да се сметне лесно, тъй като някои шофьори карат за повече диспечери и приложения като посредници.