Vi anbefaler

Praha links

Drosjer i Praha

Drosjer i Praha er ganske dyre og ofte kjøres av frekke sjåfører i turistområder, spesielt om natta.
Den mest vanlige klagen fra besøkende i Praha pleier å være angående drosjer. Etter tiår med offentlig eierskap er alle drosjer nå i privat eiendom, men det fins så mange samvittighetsløse sjåfører som kan belaste man så mye de slipper unna med. For å unngå ubehagelige problemer gir vi deg noen råd. Først og fremst ikke velg drosjer som står utenfor jernbanestasjoner eller turistområder (nær til Václav-plassen, plassen på Gamlebyen osv.). Hvis du må stoppe en drosje på gata, sørg for at du spør om prisen på forhånd eller sjekk satsene listet på bildøren. Vi anbefaler at du ringer drosje med telefon eller bestiller på nettet. I tillegg spør dem om å gi deg en beregnet pris for din planlagte tur. AAA Radiotaxi og Praha-flyplasstransport er de beste selskapene.

Maksimale priser på taksi i Praha

Kjøring innenfor Praha 28,- CZK / 1 km

Engangsgebyr ved påstigning (betales ved hver kjøring) 40,- CZK (1.6 EUR)

Ventetid 6,- CZK / 1 min (0.25 EUR)

Prisene kan øke i løpet av året.

Disse maksimale prisene gjelder for alle taksibiler i Praha. prisen for ventetid innebærer både bedriftsventetider (ved sakte kjøring når det er mye trafikk) og ventetider ønsket av kunden. Prisen på kjøring utenfor Praha er ikke begrenset.

Hvordan drosjesjåfører overpriser i Praha – hver andre drosjesjåfør gjør svindel

I begynnelsen av desember 2013 så lagde en svensk turist en video om hvordan drosjesjåfører overpriser i Praha og la den ut på YouTube. Det er kjent over hele verden at Prahas drosjesjåfører overpriser sine kunder, og de fleste guidebøker om Praha advarer mot dette.

Turisten ble sint da han betalte dobbelpris for to turer. «Så jeg begynte å filme takstameteret», sier Emilian Sava fra Gothenburg. Når bilen kjørte så dro drosjesjåføren frem en gjenstand nær girspaken – den såkalte turbo- og summen på takstameteret begynte å vokse raskt. Hvorfor begynte turisten å lage en video? Han merket at takstameteret gikk ganske raskt under en tur og han ble overrasket over det. «Jeg ble lurt i løpet av fire av fem turer på denne måten og jeg filmet det to ganger.»

“Hver andre drosjesjåfør svindler,” sier administrerende direktør av AAA Radiotaxi. Paradokset er at det var nettopp dette firmaet sin sjåfør som ble fanget opp på video da han svindlet sin kunde.

Vi er enda mer sjokkert over administrerende leder av AAA Radiotaxi. Han la ut informasjon om at han visste om turboknappen på firmaet sin Facebookside:  «Alle vet at halvparten av drosjesjåfører har denne knappen.» Selv om dette skader hans firma, så kan han angivelig ikke gjøre noe med det. «De er ikke mine ansatte. Våre biler blir leid utenfra og vi har ikke lov til å kontrollere noe. Dette kan bli gjort av kommunestyret, protesterer Kvasnička som sier at firmaets advokater håndterer saken. Ifølge administrerende leder så har sjåføren med turboknappen på takstameteret forlatt AAA Radiotaxi. Direktøren av AAA Radiotaxi, , Jiří Kvasnička ba også om unnskyldning for reaksjonen som ble igangsatt ved første uke, da han sa at uærlige drosjesjåfører burde bli kontrollert av kommunestyret.

Videoen av turen da sjåføren økte summen på takstameteret ved å bruke knappen plassert under girspaken dukket opp på nettet 9. desember. Sjåførens ansikt, kjennemerket til AAA og registreringsnummeret var tydelig synlig i videoen. Men ifølge Kvasnička så tilsvarer ikke registeringsnummeret til noen av nummerene til taxiflåten som kjører for AAA Radiotaxi. «Firmaet har sin dype tvil om videoen er ekte eller ikke,» sa Kvasnička. Men når distansen som ble kjørt ble undersøkt med GPS, kom det frem at opptaket var ekte og turen var virkelig overpriset. «Dessuten, firmaet som leide bilen utvekslet bilens registeringsnummer og rapporterte den ikke,» la han til. Ansatt av utleide firmaer utgjør omtrent en tiendedel av den utleide kapasiteten av kontrollsenteret; resten er sjåfører som bruker sine egne lisenser. Ifølge Kvasnička, oppstår flere problemer den første og mindre gruppen av drosjesjåfører.

“Den som får sin lisens vil verdsette hans yrke; han er glad for at han kan bestemme når og hvordan han vil kjøre,” sier Kvasnička. Ifølge han så er forskjellen i formen av ansvarlighet for potensielle lovbrudd. «Mens en salgsmann hele eiendom er ansvarlig, så er det bare tre ganger hans lønn når gjelder en ansatt,» legger direktøren av den største drosjekontrollsenteret i Den tjekkiske republikk.

Omtrent ettusen sjåfører kjører i skrivende stund for AAA. Ifølge Kvasnička, så er det mellom 110 og 120 tusen transporteringer daglig, og kontrollsenteret løser konsekvent fem eller seks klager gjennomsnittlig per dag.

Et sluttråd – bruk en godkjent drosjetjeneste. Drosjetjenester som har vært i drift i marked en lang stund er en garanti på pålitelighet. Deres mål er at kunden bruker dem gjentatte ganger, og derfor tilbyr de bedre tjenester til kunden, slik som posisjonering, betaling med kredittkort, og f.eks. også en bedre pris.

De fleste taxitjenester drives gjennom en middelpart. Dette betyr at kontrollrommene knytter et kontraktbasert forhold med individuelle sjåfører som kjører under et merke, og derfor garanterer en spesifikk pris. Hvis du tar en drosje på gaten så kjører du med en «privat person» ifølge prisene som blir gitt ved døra, selv når bilen har merket til en faktisk drosjetjeneste.
Bestill gjennom kontrollsenteret eller på nett. Kontrollsenteret fungerer som en sikker beskyttelse for kunder og gjør det å reise med drosje mer effektivt. Kontrollsenteret har en stor bilflåte, posisjonering er raskere og dessuten så vil kontrollsenteret finne den bilen som ligger nærmest deg. Dersom du gir sluttadressen når du bestiller så vil du få informasjon om forventet pris. I tillegg så blir bilenes bevegelser beordret gjennom kontrollsenteret som er overvåket i detaljer. Derfor er det enklere å klage om transporten, dersom det er behov for det.
Hvis du reiser fra Praha flyplass eller stasjon, så anbefaler vi deg å bruke Praha Airport Transfer taxi, fordi dette firmaet garanterer faste priser. Selv om AAA Radiotaxi har et godt rykte, så er det stor risiko for at bilen du tar til flyplassen vil overprise deg. Men paradokset er at mange turister ikke har den minste anelse om at de har blitt svindlet. Sjåføren spør etter summen som blir vist av takstameteret og dermed mistenker kunden ingenting, betaler med god samvittighet om at summen er riktig. At sjåføren brukte den magiske turboknappen som kan øke prisen flere ganger, finner kunden ut bare når han tar samme tur og betaler en veldig ulik pris for samme ruteseksjon.

OBS!

Hver taksibil må være utstyrt med en fastmontert lykt på taket med TAXI på.

På begge dørene foran må taksibilen være merket med registreringsnummeret, navnet på selskapet, prislisten med basissatsen, kilometerprisen og beløpet for ventetider. Disse prisene må stemme overens med prisene som brukes i taksameteret

Det anbefales å bestille taksi gjennom sentralen som er i drift døgnet rundt hvor man kan få opplysning om prisen på forhånd.

Etter avsluttet kjøring skal sjåføren gi en korrekt og fullstendig utfylt regning på betaling av kjøringen. Denne regningen skal være printet fra taksameteret.

Inspeksjon av taxi sjofører

Inspeksjon av taxi sjofører viser sviktelsen, nesten en halv av dem er uærlige - Nesten en halv av kontrollerte taxi sjoførene i Tsjekkia bryter forseelser og rettslige forskrifter. En av de hyppigste overtrampelser er, at klienter ikke er riktig informert om takstene, regulerte priser blir endret så at de er for høye, eller fakturasjoner ikke er utført på en riktig måte. Dessverre kommer uærlig handelspraksis til syne ikke unntaksvis. Den tsjekkiske handelsinspeksjon kontrollerte 144 taxi-service biler under det andre kvartalet 2009. Ni og femti av disse brytet forskriftene.

I tretten av disse fellene ble sjoførene bøtelagt, der ilagte bøtene kostet CZK 19 000,- til sammen. I tjue av disse fellene skal forbrytere undergå administrativ rettslig forhandling. Inspeksjonen har angitt at en av sjoførene brukte et uattestert takstmeter som viste uriktige priser.

Uredelige taksisjåfører kan meldes på taxi@cityofprague.cz