Vi rekommenderar

Prag links

Taxitjänsten i Prag

Taxi i Prag är relativt dyra, med chaufförer benägna att lura resenärer i turistområden, särskilt sent på kvällen.

Maximala priser på taxitjänster i huvudstaden Prag:

resa inom huvudstaden Prag 28,- CZK / 1 km

engångsgrundavgift (debiteras för varje resa) 40,- CZK (1.6 EUR)

väntetid 6,- CZK / 1 min (0.25 EUR)

Prisen kan höjas under året.

Hur taxichaufförer tar ut överpriser i Prag – varannan chaufför luras

I början av december 2013 filmade en svensk turist hur taxichaufförer i Prag tar ut överpriser och lade sedan ut filmen på YouTube. Det går rykten över hela världen om att Prags taxichaufförer ofta lurar kunder, och de flesta guideböckerna om Prag varnar för det.

Turisten blev arg för att han fick betala dubbelt pris för två resor. “Så jag började filma taxametern”, sa Emilian Sava från Göteborg. Under körning drog taxichauffören i något i närheten av växelspaken ­– den så kallade turbon – och beloppet på taxametern började snabbt växa. Varför började turisten filma en video? Han uppmärksammade att taxametern gick rätt snabbt under en resa och blev förvånad över det. “Jag blev lurad fyra av fem gånger på det sättet och jag filmade det två gånger.”

“Varannan taxichaufför luras”, säger VDn hos AAA Radiotaxi. Paradoxen är att det var just det företagets chaufför som fångades på video när han lurade kunden.

Vi blev ännu mer chockade över verkställande chefen hos AAA Radiotaxi. Han postade information om att han känner till turboknappen på företagets Facebook-sida: “Alla vet att hälften av alla taxichaufförer har en sådan knapp.” Trots att detta skadar hans företag pastas han inte kunna göra något åt det. “De är inte mina anställda. Våra bilar är inhyrda och vi har inte tillstånd att kontrollera någonting. Detta kan göras av fullmäktige, ”protesterar Kvasnička och säger att företagets advokater arbetar med fallet. Enligt den verkställande chefen har chauffören med turboknappen på taxametern slutat hos AAA Radiotaxi. Chefen över AAA Radiotaxi, Jiří Kvasnička, bad även om ursäkt för den initiala helgreaktionen när han sade att oärliga chaufförer borde kontrolleras av fullmäktige.

Videon av resan där chauffören ökade beloppet på taxametern med hjälp av knappen som placerats på växelspaken dök upp på internet den 9:e december. Chaufförens ansikte, karaktäristiska kännetecken från AAA och registreringsnumret syns tydligt i videon. Men, enligt herr Kvasnička, motsvarar inte registreringsnumret de nummer som tillhör flottan som kör för AAA Radiotaxi. “Företaget hade tunga tvivel om huruvida videon är äkta eller inte”, sade Kvasnička. Men, vid kontroll av resans avstånd med hjälp av GPS, kom det fram att inspelningen var sann och att resan verkligen var överdebiterad. “Dessutom ändrade entreprenadföretaget fordonets registreringsnummer utan att rapportera det”, tillade han. Anställda hos underleverantörer utgör grovt räknat en tiondel av kontrollcentrets entreprenadkapacitet – resten är chaufförer som använder sina egna licenser. Enligt Kvasnička inträffar fler problem när det gäller den första och mindre gruppen av taxichaufförer.

“Vem som än får sin licens brukar för det mesta värdera sitt yrke – han är glad över att hank an bestämma när och hur han ska köra”, sade Kvasnička. Enligt honom ligger skillnaden i formen av ansvarsskyldighet för möjliga överträdelser. “Medan en näringsidkares hela egendom står ansvarigt så är det endast tre gånger lönen när det gäller en anställd”, tillade chefen för det största taxikontrollcentrat i Tjeckien.

Grovt räknat så kör ettusen chaufförer för tillfället för AAA. Enligt Kvasnička sker det mellan 110 000 och 120 00 transporter dagligen, och följaktligen löser kontrollcentrat fem eller sex klagomål om dagen i genomsnitt.

Ett råd avslutningsvis – använd en beprövad taxitjänst. Taxitjänster som har funnits på marknaden en längre tid har en garanti gällande pålitlighet. Deras mål är att deras kunder anlitar demo gång på gång och därför kan de erbjuda bättre tjänster för sina kunder, såsom positionering, betalning med kreditkort och bättre pris till exempel.

De flesta taxitjänster opererar via en mellanhand. Detta innebär att kontrollrummen konkluderar en kontraktuell relation med enskilda chaufförer som kör åt ett specifikt företag, och garanterar därmed också ett visst pris. Om du fångar en taxi på gatan så åker du med en “privatperson” enligt de taxor som anges på dörren, trots att bilen bär märken från en faktisk taxitjänst.

Boka via kontrollcentret eller på nätet. Kontrollcentret fungerar som ett visst skydd för kunder och gör reandet med taxi mer effektivt. Kontrollcentret har en stor bilflotta, positioneringen är snabbare och dessutom hittar de den bil som är närmast dig. Om du anger destinationsadressen vid bokningen så får du information om det förväntade priset. Dessutom övervakas rörelsen på bilar som bokas via kontrollcentret i detalj. Därmed är det enklare att framföra klagomål gällande transporten om så skulle behövas.

Om du reser från Prags flygplats eller station rekommenderar vi att du använder en transfertaxi tillhörande Prags flygplats, till exempel – ett företag som garanterar fasta priser. Även om AAA Radiotaxi har ett ganska gott rykte så är risken rätt stor för att den bil som tar dig till flygplatsen överdebiterar dig. Men, paradoxalt nog så har många turister inte den minsta aning om att de har lurats. Chauffören ber om beloppet som visas på taxametern och därmed betalar kunden, som inte misstänker något, i god tro att beloppet är korrekt. Det faktum att chauffören använder den magiska turboknappen som kan öka resans pris flera gånger om, får kunden endast reda på när han eller hon reser samma väg igen och får betala ett helt annat pris för samma del av rutten.

De här maximala prisen gäller för alla bilar, som ordnar taxitjänst i huvudstaden Prag. Till priset på väntetid hör både väntetid under resan (vid långsam körning i tät trafik) och väntning på kundens önskan. Priset på resor utanför huvudstaden Prag regleras ej.

Upplysning för kunder:

Varje taxibil måste vara utrustad med ett ljus med texten TAXI, som sitter fast på taket.

Taxibilen måste på både framdörrar vara försedd med diarienummer, bolagets namn, prislista med grundavgift, pris per kilometer och pris på väntetid per minut. De här prisen måste stämma överens med dem, på vilka chaufförens taxameter är ställd.

Kunderna rekommenderas att beställa taxi genom taxicentralen som opererar dygnet runt, där det är möjligt att informera sig om priset på resan i förhand.

Efter slutet på resan är chauffören skyldig att lämna en rätt och fullt ifyllt kvitto på betalning för resan. Det här kvittot för kunden måste skrivas ut på taxameters skrivare.
Exempel på taxipriser
Flygplatsen -> Centrum från 500 CZK till 700 CZK
Prag Centrum - > Pragborgen från 150 CZK till 350 CZK
Kort 10-min Stadscentrumresa från 130 CZK upp till 250 CZK


Taxikontrollen blev en besvikelse, nästan hälften av taxiförarna är inte ärliga

Nästan hälften av de kontrollerade taxiförarna i Tjeckien bryter mot lagbestämmelser. Till de flesta överträdelser tillhör att kunderna inte är rätt informerade om priser, överpris, undantag är inte heller fel debitering och oärliga handelsknep. Tjeckisk näringsinspektion har under andra kvartalet av året 2009 kontrollerat 144 taxibilar varav 59 har brutit mot lagen.

”I 13 fall har vi gett böter på plats i sammanlagd höjd 19 tusen tjeckiska kronor. I 20 fall kommer det att påbörjas rättegång med den kontrollerade personen”, angav inspektionen och sa att en av taxiförarna t o m använde en av myndigheterna oprövad taxameter med fel prisdebitering.
Grundavgiften och taxan för väntetid måste följa regler, som finns synligt placerade på taxiställen. Anmäl ohederliga taxichaufförer på adressen taxi@cityofprague.cz

Taxi från Prags flygplats


Från Prags flygplats till centrum är den mest bekväma transporten taxi. Gula fordon från AAA Radio Taxi och 111RadioCab driver en 24-timmars taxiservice, och kostar omkring 550 CZK till 700 CZK för att ta dig till Prags centrum. Du hittar taxihållplatser utanför båda ankomstterminalerna. Ta aldrig en svarttaxi som kör från och hänger runt flygplatsens parkeringar. Dessa individer letar efter lätta byten bland förstagångsresenärer till Prag och närmar sig turister med erbjudande om olicensierade taxiresor för höga priser. För din sinnesfrid kan du boka billig taxi på nätet eller busstransport med Prague Airport Transfers. Förarna talar god engelska och accepterar kreditkort.